Outplacement

Op weg naar een nieuwe toekomst

De wereld staat nooit stil. De noodzaak om organisaties te veranderen en snel te anticiperen op externe (economische) invloeden is groot. Hierbij is het niet altijd mogelijk om alle medewerkers mee te bewegen in een nieuwe richting.

Een individueel persoonsgebonden traject is een van de oplossingen voor een vertrekkende medewerker om een andere passende werkkring te vinden. Dit intensieve traject begeleidt en ondersteunt de medewerker bij het vinden van een nieuwe betrekking buiten de organisatie.

Er wordt hierbij uitgegaan van persoonlijke ambities, competenties, ervaring en opleiding. Het traject moet er toe leiden, dat de deelnemers zicht krijgen op een nieuwe toekomst. Bovendien zullen zij het gevoel krijgen, dat er voor hun gezorgd wordt en dat zij er niet er 'helemaal alleen voorstaan'.

 

Replacement is bestemd voor iedereen die door welke omstandigheden dan ook een nieuwe betrekking moet zoeken.

De deelnemer aan het traject wordt begeleid door een vaste consultant. Er worden verschillende fasen doorlopen. Dit zijn:

  1. accepteren nieuwe situatie: de deelnemer zal moeten inzien, dat hij gedwongen wordt om actie te ondernemen. Hij/zij zal zich zo snel mogelijk in een actieve rol moeten positioneren;
  2. persoonlijk & professioneel kompas (PPK): helpt om een goed zelfbeeld te creëren. Hier worden vragen beantwoord als 'waar kom ik vandaan, waar sta ik op dit moment en waar beweeg ik naar toe? Er ontstaat een goed inzicht in de talenten en ontwikkelpunten;
  3. oriëntatie op de arbeidsmarkt: Op basis van het PPK wordt een zoekprofiel opgesteld. Dit helpt de deelnemer bij het onderzoeken van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt;
  4. coaching en training: de deelnemer wordt getraind en gecoacht aan de hand van de vastgestelde leerdoelen in het PPK;
  5. sollicitatiebegeleiding: de deelnemer wordt gecoacht en begeleid bij alle aspecten van het solliciteren. Hieronder vallen het opstellen van een succesvolle brief en curriculum vitae en het voeren van sollicitatiegesprekken;
  6. marktbewerking: De deelnemer wordt constant en gestructureerd gevolgd bij de voortgang van het oriëntatieproces (wervings- & selectiebureaus, kandidatenbanken, vacaturebanken op internet, organisaties), de marktbewerking en het voeren van gesprekken.

 

De duur van het traject varieert en is afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden. 


« Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Persoonlijk Leiderschap

Voor een grote organisatie die actief is in de telecommunicatiemarkt, hebben wij een Persoonlijk leiderschapsprogramma ontwikkeld, waarbij onderwerpen als organisatiestructuur, het verbeteren van bedrijfsprocessen en het sturen op resultaat zijn aandachtspunten binnen het programma.

Lees verder
Bekijk de overige Cases »