Persoonlijk & Professioneel Kompas

Op zoek naar jouw persoonlijke legende

Inleiding

Iedereen heeft soms even een steuntje in de rug nodig. Even sparren met iemand 'van buiten' over jouw vragen en onzekerheden. Een coach, die je wijst op mogelijke effecten van jouw houding en gedrag en jou handvatten aanreikt om net iets slimmer te communiceren.

Een spiegel en een persoonlijk adviseur, die jou helpt om keuzes te maken en er voor zorgt, dat je gaat schakelen in plaats van malen en piekeren.

Samen met een professional werken aan persoonlijke missie, doelstellingen, ontwikkelpunten en uitdagingen. In een vertrouwde omgeving sparren met iemand, die zelf met zijn voeten in de modder heeft gestaan (zakelijk en privé). 

Doelgroep

Dit persoonlijk ontwikkeltraject is bestemd voor iedereen, die wil sparren over werkgerelateerde en persoonlijke zaken. Een DGA die behoefte heeft aan reflectie, een manager die meer uit zichzelf en de omgeving wil halen. Een account manager of consultant die door wil groeien en beter wil presteren of de ambitieuze ouder, die worstelt met de balans tussen werk en gezin.

Mensen die zich soms afvragen of 'dit alles is, dat er is'. Zelfbewuste mensen, die alle capaciteiten in zichzelf willen aanwenden, maar niet weten of zij op de juiste koers zitten.

Wat wordt er bereikt?

Er is sprake van een intensief traject met een minimale doorlooptijd van drie tot zes maanden. Elke twee/drie weken worden sessies gepland van anderhalf tot twee uur. De daadwerkelijke duur en intensiteit hangen sterk af van de individuele behoefte. 

Deelnemers aan het PPK-traject:

  • nemen de gelegenheid een 'persoonlijke missie' en daarmee zakelijke koers concreet te maken;
  • stellen een persoonlijke SWOT op en verkrijgen daarmee inzicht in hun sterkten en zwakten;
  • krijgen een duidelijk beeld van hun gedrag, drijfveren, persoonlijke stijlen en kenmerken;
  • worden in een zeer korte tijd (opnieuw) in beweging gezet. Daardoor kunnen zij meer waarde uit de gang van alle dag halen;
  • pakken problemen en uitdagingen met kracht en verve op;
  • zijn in staat zichzelf positief te beïnvloeden en aan de gang te houden;
  • zullen beter en met meer overtuiging en vertrouwen communiceren.

Waar staan wij voor?

De filosofie en werkwijze van Equilibre zijn vertaald in verschillende diensten en producten. Deze zijn gericht op persoonsgerichte ontwikkeling. In onze benadering stellen wij het individu centraal. Dit maakt het mogelijk om mensen aan te spreken op hun eigen invloed en verantwoordelijkheid om persoonlijke doelstellingen te realiseren.

Wij brengen eerst een 'meest optimale aanpak' in kaart en stellen samen de concrete doelstellingen op ten aanzien van een traject, training of coaching. Een wezenlijk deel van ons programma besteden wij aan het onderzoeken van achtergronden, natuurlijke gedragspatronen van mensen en hun persoonlijke stijlen (communicatie, management en leiderschap).

Daarna gaan deelnemers aan de slag met nieuwe kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Methoden & technieken om dingen anders en beter te doen. Onze aanpak vergroot de besluitvaardigheid en daadkracht van mensen. Na een traject bij Equilibre vallen deelnemers meer terug op hun authenticiteit en treden zij met meer (zelf)overtuiging op.


« Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Coachend leidinggeven

Van een IT-organisatie kregen wij het verzoek om twee managers te begeleiden in het ontwikkelen van hun managementvaardigheden.

Lees verder
Bekijk de overige Cases »