Coachend leidinggeven

Opdrachtomschrijving

Van een IT-organisatie kregen wij het verzoek om twee managers te begeleiden in het ontwikkelen van hun managementvaardigheden.

Er was hier sprake van twee individuen en dus waren er vanzelfsprekend grote verschillen aan te merken in karakter, drijfveren en daarmee houding en gedrag van beide managers. Toch (of juist daardoor) stonden zij allebei voor de uitdaging om invulling te geven aan het vak 'Managen'. Wij hebben invulling gegeven aan twee invalshoeken; de individuele ontwikkeling aan de ene kant en het vak managen aan de andere kant.

Aanpak

Equilibre heeft eerst een 'meest optimale aanpak' per individu inzichtelijk gemaakt en geijkt welke verwachtingen er waren ten aanzien van training en/of coaching. Dit hebben wij gedaan door een belangrijk deel van de training te besteden aan het in kaart brengen van persoonlijke achtergronden, het natuurlijke gedragspatroon en hun eigen stijlen (communicatie, management en leiderschap). Pas daarna kon gewerkt worden aan het opdoen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. De juiste methoden & technieken om dingen anders en beter te doen.

De training werd opgehangen aan de volgende pijlers:

  • een constante en gedetailleerde aandacht voor het individuele gedragsrepertoire van de deelnemers (de houding en het gedrag van de deelnemer vanuit zijn zakelijke rol en inzicht in zijn persoonlijke sterkten & zwakten);
  • beïnvloeden & motiveren (verschillende gespreksvormen en technieken, valkuilen en fouten, het objectief in kaart brengen en meten van competenties, motiveren van de omgeving, het afdwingen van zaken en het beoordelingsproces);
  • management & leiderschap (het managen van verwachtingen en het in kaart brengen van de verschillende machtsvormen);
  • omgaan met conflicten (het omgaan met meningsverschillen en weerstanden en de valkuilen in relatie met de 'klant');
  • adviesvaardigheden (communicatie tijdens het hele adviesproces, de verschillende adviesrollen en invloedstijlen en het presenteren van een goed advies);
  • het ontwikkelen van groepen (de rol van de leider in de verschillende fasen);
  • sturen op resultaat & politieke handigheid (smart sturen, overtuigend opereren, politiek handig communiceren, effectief met tijd omgaan, het stellen van prioriteiten en resultaatgericht werken).

Er is tijdens het traject veel aandacht besteed aan het opdoen van kennis en vaardigheden. Daarnaast is ruimte ingebouwd voor individuele coaching.

Het programma is in een tijdbestek van acht maanden doorlopen. De training bestond uit zes gezamenlijke dagdelen en zes individuele dagdelen. 

Resultaat

Deze opzet en aanpak hebben als resultaat opgeleverd, dat de managers inzicht kregen in de noodzakelijke management aspecten en bedrijfsmatige issues, dat zij zich overeind weten te houden binnen het spectrum van verschillende omgevingsfactoren (hiërarchische macht versus functionele verantwoordelijkheid en formele macht versus persoonlijke macht) en dat zij hebben geleerd te overtuigen zonder te willen overtuigen.

Onze betrokkenheid heeft de besluitvaardigheid en daadkracht van deze managers vergroot. Na een training bij ons konden zij meer terug vallen op hun authenticiteit en treden zij met veel meer (zelf)overtuiging op.


« Terug naar het overzicht

Cases

Coachend leidinggeven

Van een IT-organisatie kregen wij het verzoek om twee managers te begeleiden in het ontwikkelen van hun managementvaardigheden.

Lees verder

Teamevent: Nummer 1 word je niet alleen!

Voor de R&D afdeling (55 medewerkers) van een grote internationale beursgenoteerde onderneming gespecialiseerd in staal, kapitaalgoederen en diensten heeft Equilibre een teamevent georganiseerd.

Lees verder

Persoonlijk Leiderschap

Voor een grote organisatie die actief is in de telecommunicatiemarkt, hebben wij een Persoonlijk leiderschapsprogramma ontwikkeld, waarbij onderwerpen als organisatiestructuur, het verbeteren van bedrijfsprocessen en het sturen op resultaat zijn aandachtspunten binnen het programma.

Lees verder
Bekijk de overige Cases »